Prihlasovací formulár pre firmy/organizácie

Zapojenie sa do projektu EKOprofit Bratislava je jednoduché! Stačí vyplniť a zaslať túto elektronickú Prihlášku do projektu. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie. Vaše prihlásenie nie je záväzné.
Prosím vyplňte správne všetky políčka označené *.
Spoločnosť: *
Adresa: *
Kontaktná osoba: *
E-Mail: *
Telefónne číslo: *
Oblasť činnosti spoločnosti:
Počet zamestnancov:
Webová stránka:
Doplňujúce informácie:
Vaše otázky:
Vypočítajte: tri + 3 = *

Prihlasovací formulár do Trainee programu

Chcete vedieť viac? Potom vyplňte prosím túto elektronickú Prihlášku pre Trainees. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie. Prihlásenie nie je záväzné.
Prosím vyplňte správne všetky políčka označené *.
Meno a priezvisko: *
Akademický titul:
E-Mail: *
Telefónne číslo: *
Vzdelanie:
(oblasť kvalifikácie)
*
Doplňujúce informácie:
(napr. pracovné skúsenosti)
Životopis:
Motivačný list:
Referencie:
Vaše otázky:
Vypočítajte: štyri + 5 = *

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROJEKTU, 17.06.2014

V utorok 17. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave bude ocenených takmer 40 firiem, ktoré sa zapojili do dvojročného projektu EKOprofit Bratislava.
Po viac ako dvoch rokoch končí pilotná fáza projektu EKOprofit Bratislava, ktorého cieľom bolo zmeniť procesy, nájsť opatrenia a spustiť aktivity na ochranu životného prostredia v takmer 40 spoločnostiach z bratislavského a trnavského regiónu. Najmenšia zapojená firma mala jedného zamestnanca a najväčšia mala viac ako 3500 zamestnancov. Spoločnosti, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 13 000 zamestnancov, tak vykonali a naplánovali približne 160 opatrení, ktorými sa ušetria energie, suroviny a materiál, spotreba vody, zníži sa produkcia odpadov a emisií CO2. V rámci projektu sa zapojili aj mikropodniky, malé a stredné spoločnosti. "Najmenšia firma s jedným zamestnancom pripravila manuál odporúčaní na šetrenie v kancelárii pre podobne zamerané mikropodniky," hovorí Daniel Pitoňák zo Slovak Business Agency. "Cieľom projektu bolo okrem šetrenia nákladov, podpory inovácii, ochrany životného prostredia aj nadviazanie partnerstiev. Firmy si musia uvedomiť, že žijú v komunite, majú susedov a s tými si vedia pomáhať. V projekte sme mali IT firmu, ktorá teplo zo svojho dátového centra poskytuje susednému záhradníctvu. Prvá ušetrí náklady na chladenie serverov, druhá získa teplo do skleníka za lepších finančných podmienok," približuje ako by ideálne susedstvo malo vyzerať Juraj Majtán, riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory SOPK. Spoločnosť Denkstatt, ktorej úlohou bolo poskytnúť firmám odborné poradenstvo a nájsť riešenia na ochranu životného prostredia, hodnotí nasadenie zapojených firiem ako vysoké. "Vždy je to o ľuďoch, program bol bezplatný, ale firmám zabral veľa času. V niektorých firmách bol tím zložený z osem a viac zástupcov z rôznych oddelení, stretávali sme sa v priebehu niekoľkých mesiacov, paralelne prebiehali aj školenia firiem," popisuje priebeh projektu Peter Rakovský zo spoločnosti Denkstatt.
"Podobný program OkoBusiness Plan funguje vo Viedni od roku 1999 a prešlo ním viac ako 900 rakúskych spoločností. Firmy si za účasť v projekte platia, no veľkou časťou prispieva aj mesto Viedeň, ktoré sa prostredníctvom takejto motivácie firiem snaží zvýšiť kvalitu životného prostredia pre obyvateľov mesta. Hľadáme cestu akoby mohol program pokračovať, tak aby to bolo udržateľné pre všetkých zapojených partnerov a bratislavčania pocítili výhody. Ako to bude fungovať u nás ešte nie je rozhodnuté," hovorí o vízii do budúcna primátor hlavného mesta Bratislava Milan Ftáčnik. Slávnostné podujatie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom firmy dostanú certifikát, otvorí Petra Nagyová Džerengová, zástupkyňa primátora.
viac

POSLEDNÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 14.05.2014

Workshopy pre firmy sú úspešne za nami.
 Za účasti lektorov zo spoločnosti Denkstatt sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil štvrtý workshop poslednú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli o novinkách v legislatíve, o EMS (Environmentálny manažérsky systém) a jeho porovnaní s ISO 14001. Jeden blok bol venovaný aj téme ekologickej jazdy a správe vozového parku. Popoludnie bolo venované predstaveniu jednotlivých ekologických značiek, internej a externej komunikácii environmentálnej politiky. Záver dňa predstavil praktiky udržateľnému obstarávania. Seminár obsahoval aj niekoľko individuálnych a skupinových praktických cvičení a predstavil množstvo príkladov z praxe ako napríklad príbehy firiem Patagónia, H&M, Interface.

Týmto workshopom sa končí vzdelávacia časť, spolu bolo realizovaných 16 workshopov pre 46 firiem. V ďalších týždňoch budú nasledovať individuálne konzultácie a príprava reportov za jednotlivé spoločnosti.
viac

POSLEDNÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 13.05.2014

Posledný workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.
Za účasti lektorov zo spoločnosti Denkstatt sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil posledný štvrtý workshop tretiu skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli o novinkách v legislatíve, o EMS (Environmentálny manažérsky systém) a jeho porovnaní s ISO 14001. Jeden blok bol venovaný aj téme ekologickej jazdy a správe vozového parku. Popoludnie bolo venované predstaveniu jednotlivých ekologických značiek, internej a externej komunikácii environmentálnej politiky. Záver dňa predstavil praktiky udržateľnému obstarávania. Seminár obsahoval aj niekoľko individuálnych a skupinových praktických cvičení a predstavil množstvo príkladov z praxe ako napríklad príbehy firiem Patagónia, H&M, Interface.
viac

TRETÍ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 2.04.2014

Tretí workshop pre poslednú skupinu firiem je ukončený.
 Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil tretí workshop pre poslednú skupinu firiem, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o princípoch čistejšej produkcie, ako hodnotiť uskutočniteľnosť navrhovaných riešení. Popoludnie bolo venované téme energetického manažmentu a problematike vytvorenia environmentálnej politiky vo firme. Záver seminára bol venovaný téme odpadového hospodárstva.
viac

TRETÍ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 1.04.2014

Tretí workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.
Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil tretí workshop pre tretiu skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o princípoch čistejšej produkcie, ako hodnotiť uskutočniteľnosť navrhovaných riešení. Popoludnie bolo venované téme energetického manažmentu a problematike vytvorenia environmentálnej politiky vo firme. Záver seminára bol venovaný téme odpadového hospodárstva.
viac

DRUHÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 5.03.2014

Druhý workshop pre poslednú skupinu je ukončený.
 Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil druhý workshop pre poslednú skupinu spoločností, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava.Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o analýze toku materiálov, ako robiť analýzu vstupov a výstupov, aké indikátory výkonnosti sledovať, aké metódy používať pri práci v tíme pri hľadaní a navrhovaní environmentálnych opatrení
viac

DRUHÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 4.03.2014

Druhý workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.
Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil druhý workshop pre tretiu skupinu spoločností, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava.Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o analýze toku materiálov, ako robiť analýzu vstupov a výstupov, aké indikátory výkonnosti sledovať, aké metódy používať pri práci v tíme pri hľadaní a navrhovaní environmentálnych opatrení.
viac

PRVÝ WORKSHOP PRE POSLEDNÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 16.01.2014

Posledná skupina zapojených firiem absolvovala úvodný workshop.
Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil úvodný workshop pre štvrtú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o priebehu projektu a množstvo informácií o metodike čistejšej produkcie (Cleaner Production), zostavení environmentálneho tímu, realizácií "Ecomappingu", technológií QuickScan, či vypracovaní tzv. Environmentálneho "Weather Report-u".

Úvodného workshopu sa zúčastnili zástupcovia firiem:
Jablčnô s.r.o. , AIRFITTING s.r.o., ELFITTING s.r.o., OMS spol.s r.o., KOVODRUŽSTVO, Purum SK s.r.o., Optocon Technologies s.r.o., Slovenská Sporiteľna a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Dalkia a.s., OEZ SLOVAKIA spol. s r.o., Siemens s.r.o., ISS Facility Services spol. s r.o.
viac

PRVÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 15.01.2014

Tretia skupina firiem absolvovala úvodný workshop.
Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil úvodný workshop pre tretiu skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava.
Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o priebehu projektu a množstvo informácií o metodike čistejšej produkcie (Cleaner Production), zostavení environmentálneho tímu, realizácií "Ecomappingu", technológií QuickScan, či vypracovaní tzv. Environmentálneho "Weather Report-u".

Úvodného workshopu sa zúčastnili zástupcovia firiem:
GEBRÜDER WEISS, s.r.o., INCHEBA, a.s., REFLOW, s.r.o., MJM TRANS, s.r.o. VNET a.s. ,TATRACHEMA v.d., MEDICAL GLASS a.s., SLOVKARPATIA HOTEL, a.s., AUPARK a.s, Brightpoint Slovakia s.r.o./Ingram Micro Slovakia s.r.o., JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o., Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o., XIMEA s.r.o., AT&T GNS Slovakia s.r.o., Danube Facility, Siemens Program and System Engineering s.r.o., SOITRON, s.r.o., Mondelez SR Production s.r.o..
viac

TRETÍ ŠKOLITEĽSKÝ PROGRAM, 16.-18.12.2013

Tretí seminár pre školiteľov absolvovalo 14 vybraných uchádzačov.
V poradí už tretí seminár pre školiteľov, tzv. Trainees úspešne absolvovalo 14 vybraných uchádzačov počas troch dní v mesiaci december. Účastníci sa dozvedeli nové informácie a ukážky z praxe v oblastiach metodiky čistejšej produkcie (Cleaner Production), zostavenia environmentálneho tímu, realizácie input/output analýzy, či návrhu opatrení na zlepšenie. Účasť na školiteľskom programe bola samozrejme opäť bezplatná.
Okrem tohto základného školenia, naši Trainees absolvujú min. 5 dní praxe priamo vo vybraných EKOprofit spoločnostiach (región BA/TT) ako asistenti konzultantov. Ďalšie semináre pre školiteľov sa už konať nebudú.
viac

ZÁVEREČNÝ WORKSHOP PRE PRVÚ A DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 11.12.2013

Obe skupiny firiem prešli záverečným školením.
Za účasti lektorov z Viedne a Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil posledný štvrtý workshop pre prvú a druhú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli o novinkách v legislatíve, o EMS (Environmentálny manažérsky systém) a jeho porovnaní s ISO 14 000. Jeden blok bol venovaný aj téme ekologickej jazdy a správe vozového parku. Popoludnie bolo venované predstaveniu jednotlivých ekologických značiek, internej a externej komunikácii environmentálnej politiky. Záver dňa predstavil praktiky udržateľnému obstarávania. Seminár obsahoval aj niekoľko individuálnych a skupinových praktických cvičení a predstavil množstvo príkladov z praxe.

Workshopu sa zúčastnili zástupci trinástich spoločností:
ECO-LOGIC s.r.o., kulinART, s.r.o., OHL Pozemné stavby, a.s., Promitor Logistics, s.r.o. a Tomra Sorting s. r. o.
Agentúra Manna s.r.o., Euroservice Slowakei, s.r.o., ELVOSOLAR, a.s., MOTOSAM, a.s., MIKOV Skalica spol. s r.o., DAVID interier design, spol. s r.o., BOARD INVEST, a.s., GO4, s. r. o./Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o.
viac

TRETÍ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 20.11.2013

Ďalší workshop v projekte EKOprofit ukončený.
Za účasti lektorov z  Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil tretí workshop pre druhú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o princípoch čistejšej produkcie, ako hodnotiť uskutočniteľnosť navrhovaných riešení. Popoludnie bolo venované téme energetického manažmentu a problematike vytvorenia environmentálnej politiky vo firme. Záver seminára bol venovaný téme odpadového hospodárstva.

Workshopu sa zúčastnili firmy zapojené v druhej skupine:
Agentúra Manna s.r.o., Euroservice Slowakei, s.r.o., ELVOSOLAR, a.s., MOTOSAM, a.s., MIKOV Skalica spol. s r.o., DAVID interier design, spol. s r.o., BOARD INVEST, a.s., GO4, s. r. o./Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o.
viac

DRUHÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.10.2013

Druhý workshop pre prvú skupinu je úspešne za nami.
Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil druhý workshop pre druhú skupinu spoločností, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava.Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o analýze toku materiálov, ako robiť analýzu vstupov a výstupov, aké indikátory výkonnosti sledovať, aké metódy používať pri práci v tíme pri hľadaní a navrhovaní environmentálnych opatrení.

V druhej skupine zapojených firiem sú spoločnosti:
Agentúra Manna s.r.o., Euroservice Slowakei, s.r.o., ELVOSOLAR, a.s., MOTOSAM, a.s., MIKOV Skalica spol. s r.o., DAVID interier design, spol. s r.o., BOARD INVEST, a.s., GO4, s. r. o./Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o.
viac

TRETÍ WORKSHOP PRE PRVÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 10.10.2013

Tretí workshop prebehol úspešne.
Za účasti lektorov z Viedne a Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil tretí workshop pre prvú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o princípoch čistejšej produkcie, ako hodnotiť uskutočniteľnosť navrhovaných riešení. Popoludnie bolo venované téme energetického manažmentu a problematike vytvorenia environmentálnej politiky vo firme. Záver seminára bol venovaný téme odpadového hospodárstva. Seminár obsahoval aj niekoľko individuálnych a skupinových praktických cvičení a predstavil množstvo príkladov z praxe.

Workshopu sa zúčastnili: ECO-LOGIC s.r.o., kulinART, s.r.o., OHL Pozemné stavby, a.s., Promitor Logistics, s.r.o. a Tomra Sorting s. r. o.
viac

ÚVODNÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 18.9.2013

Máme za sebou ďalší úvodný workshop pre EKOprofit spoločnosti.
Za účasti lektorov z Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil úvodný workshop pre druhú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o priebehu projektu a množstvo informácií o metodike čistejšej produkcie (Cleaner Production), zostavení environmentálneho tímu, realizácií "Ecomappingu", technológií QuickScan, či vypracovaní tzv. Environmentálneho "Weather Report-u".

Úvodného workshopu sa zúčastnili zástupcovia firiem:
Agentúra Manna s.r.o., Euroservice Slowakei, s.r.o., ELVOSOLAR, a.s., MOTOSAM, a.s., MIKOV Skalica spol. s r.o., DAVID interier design, spol. s r.o., BOARD INVEST, a.s., GO4, s. r. o. a Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o.
viac

DRUHÝ WORKSHOP PRE PRVÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.9.2013

Máme za sebou druhý workshop pre EKOprofit spoločnosti.
Za účasti lektorov z Viedne a Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil druhý workshop pre prvú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava. Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o analýze toku materiálov, ako robiť analýzu vstupov a výstupov, aké indikátory výkonnosti sledovať, aké metódy používať pri práci v tíme pri hľadaní a navrhovaní environmentálnych opatrení. Seminár okrem prednášok obsahoval aj niekoľko individuálnych a skupinových praktických cvičení.

Workshopu zúčastnili zástupcovia firiem: ECO-LOGIC s.r.o., kulinART, s.r.o., OHL Pozemné stavby, a.s., Promitor Logistics, s.r.o. a Tomra Sorting s. r. o..

viac

Úvodný workshop pre prvú skupinu spoločností, 24.7.2013

Máme za sebou úvodný Teamworkshop pre EKOprofit-spoločnosti.
Za účasti lektorov z Viedne a Bratislavy sa v priestoroch SOPK BRK uskutočnil úvodný workshop pre prvú skupinu spoločnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť projektu EKOprofit Bratislava.
Počas celodenného seminára sa dozvedeli detaily o priebehu projektu a množstvo informácií o metodike čistejšej produkcie (Cleaner Production), zostavení environmentálneho tímu, realizácií "Ecomappingu", technológií QuickScan, či vypracovaní tzv. Environmentálneho "Weather Report-u".
 
Napriek dovolenkovému obdobiu sa úvodného workshopu zúčastnili zástupcovia firiem: ECO-LOGIC s.r.o., kulinART, s.r.o., OHL Pozemné stavby, a.s., Promitor Logistics, s.r.o. a Tomra Sorting s. r. o. V nasledujúcich týždňoch sa uskutočnia prvé individuálne konzultácie v týchto spoločnostiach.
viac

Informačné stretnutia k projektu, 11.03. a 15.4.2013

V priestoroch SOPK - Bratislavskej regionálnej komory sa stretli zástupcovia MSP so záujmom o projekt.
V mesiacoch marec a apríl sme v priestoroch SOPK - BRK zorganizovali informačné stretnutie pre spoločnosti, ktoré prejavili záujem o účasť v projekte.
Malé a stredné podniky, ktoré majú záujem zlepšiť svoj vzťah k životného prostrediu, boli v rámci tohto stretnutia oboznámené s projektom EKOprofit Bratislava. Na stretnutí sa dozvedeli, aké sú ciele, prínosy a princípy projektu. Zároveň dostali informácie o tom, ako bude projekt prebiehať a akým spôsobom sa môžu do projektu prihlásiť.
viac

Projekt EKOprofit Bratislava na sociálnej sieti Facebook, 05.03.2013

Projektové aktivity je možné od dnes sledovať aj na Facebook stránke projektu!
Všetci, ktorí sú aktívni na sociálnej siete Facebook, môžu od dnes získať všetky potrebné a aktuálne informácie týkajúce sa projektu EKOprofit Bratislava aj prostredníctvom nášho profilu: EKOprofit Bratislava
viac

Druhý školiteľský program, 29.01.-31.01.2013

Aj druhý seminár bol zrealizovaný v Bratislave za účasti konzultantov z Bratislavy a Viedne
V poradí už druhý seminár pre Trainees úspešne absolvovalo 9 vybraných uchádzačov. Rovnako ako prvá skupina sa aj oni dozvedeli nové informácie a ukážky z praxe v oblastiach metodiky čistejšej produkcie (Cleaner Production), zostavenia environmentálneho tímu, realizácie input/output analýzy, či návrhu opatrení na zlepšenie. Účasť na školiteľskom programe bola samozrejme opäť bezplatná.
Okrem tohto základného školenia, naši Trainees absolvujú min. 5 dní praxe priamo vo vybraných EKOprofit-spoločnostiach (región BA/TT) ako asistenti konzultantov.

Ďalšie workshopy pre nových Trainees sú plánované na jeseň 2013.
viac

Prvý školiteľský program, 18.12. - 20.12. 2012

Prvý seminár v rámci školiteľského programu bol zrealizovaný za účasti konzultantov z Viedne a prebehol v Bratislave
Prvá skupina z prihlásených Trainees úspešne absolvovala 3 dni základného školenia. 10 Trainees sa dozvedelo bližšie informácie o princípoch projektu EKOprofit Bratislava, metodike čistejšej produkcie (Cleaner Production), zostavení environmentálneho tímu, realizácií input/output analýzy, či návrhu opatrení na zlepšenie. Účasť na školiteľskom programe bola bezplatná.

Okrem tohto základného školenia, naši Trainees absolvujú min. 5 dní praxe priamo vo vybraných EKOprofit-spoločnostiach (región BA/TT) ako asistenti konzultantov.
viac

Tlačová konferencia na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, 18.12.2012

Tlačová konferencia bola organizovaná Magistrátom mesta Bratislava za účasti projektových partnerov, médií a účastníkov školenia.
Dňa 18.12.2012 sa v priestoroch Magistrátu hl. m. SR Bratislavy uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej bol oficiálne predstavený projekt EKOprofit Bratislava. Cieľom tlačovej konferencie bolo oboznámenie verejnosti s jeho cieľmi ako aj možnosťami zapojiť sa do projektu.

Podujatia sa zúčastnili predstavitelia projektových partnerov, zástupcovia médií, ako aj účastníci školenia (Trainees), ktorí hneď po skončení tlačovej konferencie začali s prvým seminárom v rámci školiteľského programu.
viac

Pohovory s vybranými kandidátmi do Trainee programu, 5.11. - 13.12. 2012

V priebehu novembra a decembra 2012 sa uskutočnili pohovory s takmer 30 uchádzačmi.
Školiteľský program bude prebiehať v 4 termínoch vždy s 10 účastníkmi, pričom prvý termín školenia je 18.-20.12.2012. Praktická časť školení - asistencia konzultantom priamo v spoločnostiach - bude naplánovaná individuálne v prvej polovici r. 2013.
viac

Uverejnenie 1. výzvy „Call for Trainees“, 5.11.2012

Na serveri www.profesia.sk bola zverejnená výzva na obsadenie pozícií budúcich školiteľov pre školenia v decembri 2012 a januári 2013.
Na serveri www.profesia.sk bola zverejnená výzva na obsadenie pozícií budúcich školiteľov pre školenia v decembri 2012 a januári 2013. Súčasťou výzvy bol podrobný popis cieľov, charakter a časový horizont projektu EKOprofit Bratislava. Táto výzva bola šírená aj individuálne na rôznych podujatiach ako aj priamo na pôde univerzít v Bratislave.
viac

Seminár pre vedúcich a projektových partnerov na magistráte (MA27) vo Viedni, 3.10.2012

Dňa 3. októbra sa vo Viedni konal Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov.
Na seminár prišlo 30 zástupcov siedmich projektových partnerstiev. Zástupcovia partnerstiev využili príležitosť prebrať ďalšie kroky týkajúce sa úspešnej implementácie projektov, publicity projektov a kontroly výdavkov so zástupcami regionálnych miest a STS.
viac

Podpísanie partnerskej zmluvy všetkými partnermi projektu, 24.9.2012

Formálnym predpokladom k začatiu projektu je podpísanie dohody o partnerstve zástupcami všetkých partnerov.
K 24. septembru 2012 podpísali dohodu o partnerstve všetci zúčastnení partneri, pričom hlavným partnerom v projekte je spoločnosť Denkstatt a ostatnými projektovými partnermi sú:
  • Magistrát mesta Viedeň - Magistrat der Stadt Wien / MA22
  • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  • Bratislavská regionálna komora SOPK
  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
menej

Schválenie projektu EKOprofit Bratislava Monitorovacím výborom, 6.6.2012

Projekt EKOprofit Bratislava uspel so žiadosťou o finančnú podporu v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.
Projekt je teda financovaný prevažne z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci spomenutého Programu, čiastočne prostredníctvom národného spolufinancovania z Rakúska a Slovenska a čiastočne z vlastných prostriedkov zapojených partnerov. Vďaka tejto finančnej podpore sú projektové aktivity pre spoločnosti z Bratislavského a Trnavského kraja ponúknuté zdarma.
viac

Podanie žiadosti o podporu pre projekt EKOprofit Bratislava, 26.3.2012

Po dlhých mesiacoch príprav a mnohých spoločných diskusiách so všetkými partnermi bol projekt EKOprofit Bratislava sformovaný do konečnej podoby a dňa 26.3.2012 bola podaná žiadosť o jeho finančnú podporu z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.
viac
17.06.
2014
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROJEKTU, 17.06.2014

V utorok 17. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave bude ocenených takmer 40 firiem, ktoré sa zapojili do dvojročného projek

14.05.
2014
POSLEDNÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 14.05.2014

Workshopy pre firmy sú úspešne za nami.

13.05.
2014
POSLEDNÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 13.05.2014

Posledný workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

02.04.
2014
TRETÍ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 2.04.2014

Tretí workshop pre poslednú skupinu firiem je ukončený.

01.04.
2014
TRETÍ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 1.04.2014

Tretí workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

05.03.
2014
DRUHÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 5.03.2014

Druhý workshop pre poslednú skupinu je ukončený.

04.03.
2014
DRUHÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 4.03.2014

Druhý workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

16.01.
2014
PRVÝ WORKSHOP PRE POSLEDNÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 16.01.2014

Posledná skupina zapojených firiem absolvovala úvodný workshop.

15.01.
2014
PRVÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 15.01.2014

Tretia skupina firiem absolvovala úvodný workshop.

20.12.
2013
TRETÍ ŠKOLITEĽSKÝ PROGRAM, 16.-18.12.2013

Tretí seminár pre školiteľov absolvovalo 14 vybraných uchádzačov.

12.12.
2013
ZÁVEREČNÝ WORKSHOP PRE PRVÚ A DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 11.12.2013

Obe skupiny firiem prešli záverečným školením.

21.11.
2013
TRETÍ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 20.11.2013

Ďalší workshop v projekte EKOprofit ukončený.

18.10.
2013
DRUHÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.10.2013

Druhý workshop pre prvú skupinu je úspešne za nami.

12.10.
2013
19.09.
2013
ÚVODNÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 18.9.2013

Máme za sebou ďalší úvodný workshop pre EKOprofit spoločnosti.

18.09.
2013
DRUHÝ WORKSHOP PRE PRVÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.9.2013

Máme za sebou druhý workshop pre EKOprofit spoločnosti.

24.07.
2013
Úvodný workshop pre prvú skupinu spoločností, 24.7.2013

Máme za sebou úvodný Teamworkshop pre EKOprofit-spoločnosti.

15.04.
2013
Informačné stretnutia k projektu, 11.03. a 15.4.2013

V priestoroch SOPK - Bratislavskej regionálnej komory sa stretli zástupcovia MSP so záujmom o projekt.

05.03.
2013
Projekt EKOprofit Bratislava na sociálnej sieti Facebook, 05.03.2013

Projektové aktivity je možné od dnes sledovať aj na Facebook stránke projektu!

31.01.
2013
Druhý školiteľský program, 29.01.-31.01.2013

Aj druhý seminár bol zrealizovaný v Bratislave za účasti konzultantov z Bratislavy a Viedne

20.12.
2012
Prvý školiteľský program, 18.12. - 20.12. 2012

Prvý seminár v rámci školiteľského programu bol zrealizovaný za účasti konzultantov z Viedne a prebehol v Bratislave

18.12.
2012
Tlačová konferencia na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, 18.12.2012

Tlačová konferencia bola organizovaná Magistrátom mesta Bratislava za účasti projektových partnerov, médií a účastníkov školenia.

05.11.
2012
Pohovory s vybranými kandidátmi do Trainee programu, 5.11. - 13.12. 2012

V priebehu novembra a decembra 2012 sa uskutočnili pohovory s takmer 30 uchádzačmi.

05.11.
2012
Uverejnenie 1. výzvy „Call for Trainees“, 5.11.2012

Na serveri www.profesia.sk bola zverejnená výzva na obsadenie pozícií budúcich školiteľov pre školenia v decembri 2012 a januári 2013.

03.10.
2012
Seminár pre vedúcich a projektových partnerov na magistráte (MA27) vo Viedni, 3.10.2012

Dňa 3. októbra sa vo Viedni konal Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov.

24.09.
2012
Podpísanie partnerskej zmluvy všetkými partnermi projektu, 24.9.2012

Formálnym predpokladom k začatiu projektu je podpísanie dohody o partnerstve zástupcami všetkých partnerov.

06.06.
2012
Schválenie projektu EKOprofit Bratislava Monitorovacím výborom, 6.6.2012

Projekt EKOprofit Bratislava uspel so žiadosťou o finančnú podporu v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.