Prihlasovací formulár pre firmy/organizácie

Zapojenie sa do projektu EKOprofit Bratislava je jednoduché! Stačí vyplniť a zaslať túto elektronickú Prihlášku do projektu. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie. Vaše prihlásenie nie je záväzné.
Prosím vyplňte správne všetky políčka označené *.
Spoločnosť: *
Adresa: *
Kontaktná osoba: *
E-Mail: *
Telefónne číslo: *
Oblasť činnosti spoločnosti:
Počet zamestnancov:
Webová stránka:
Doplňujúce informácie:
Vaše otázky:
Vypočítajte: štyri + 4 = *

Prihlasovací formulár do Trainee programu

Chcete vedieť viac? Potom vyplňte prosím túto elektronickú Prihlášku pre Trainees. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie. Prihlásenie nie je záväzné.
Prosím vyplňte správne všetky políčka označené *.
Meno a priezvisko: *
Akademický titul:
E-Mail: *
Telefónne číslo: *
Vzdelanie:
(oblasť kvalifikácie)
*
Doplňujúce informácie:
(napr. pracovné skúsenosti)
Životopis:
Motivačný list:
Referencie:
Vaše otázky:
Vypočítajte: deväť + 6 = *

denkstatt GmbH

Jedna z najväčších a najviac kvalifikovaných poradenských firiem z Rakúska v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a manažmentu životného prostredia.
V rámci programu „ÖkoBusinessPlan Wien“, ktorý prebieha od roku 1998, spoločnosť Denkstatt úspešne radila cca 200 spoločnostiam. V rámci projektu EKOprofit Bratislava má Denkstatt funkciu tzv. „vedúceho partnera“. Spoločnosť Denkstatt preberá zodpovednosť za ekonomické a technické vedenie projektu a zaobstaráva expertov na životné prostredie pre workshopy, pre individuálne podnikateľské poradenstvo ako aj pre vyškolenie Trainees.

www.denkstatt.at
viac

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Bratislavská regionálna komora

Slovenská obchodná a priemyselná komora je nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľov.
Podporuje ich rozvoj a expanziu tak v národnej ako aj medzinárodnej dimenzii, najmä prostredníctvom tvorby motivačného podnikateľského prostredia a ochrany princípov etiky podnikania. Poskytuje širokú oblasť poradensko-konzultačných, informačných a vzdelávacích služieb, ako aj podporu získavania nových kooperačných a obchodných kontaktov tak v tuzemsku ako aj v zahraničí. Významným spôsobom uľahčuje riešenie obchodných sporov prostredníctvom Rozhodcovského súdu SOPK. Je reprezentantom podnikateľov aj vo vzťahu k samospráve pri príprave a realizácii hospodárskej politiky regiónov.

www.basopk.sk
viac

Slovak Business Agency

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) s účinnosťou od 1.3.2014 používa nový názov “Slovak Business Agency“ (SBA).
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) s účinnosťou od 1.3.2014 používa nový názov “Slovak Business Agency“ (SBA). So zmenou názvu prichádza aj nová koncepcia podpory MSP na Slovensku. Víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Poslanie SBA:
 • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
 • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.
www.sbagency.sk
viac

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Magistrát mesta Bratislavy vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov.
Zabezpečuje:
 • písomnú agendu mestských orgánov a orgánov mestského zastupiteľstva;
 • je podateľňou a výpravňou písomností BA,
 • odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 • plnenie úloh samosprávy BA,
 • výkon prenesenej pôsobnosti
 • Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní.
 • Vykonáva nariadenia BA, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.
 • Usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia BA.
www.bratislava.sk
viac

Magistrát mesta Viedeň (MA22)

Úloha MA22 je právna / odborná ochrany prírody.
Predovšetkým:
 • Konania podľa Zákona o ochrane prírody, Zákona o Národných parkoch
 • Účasť v procese EIA
 • Jurisprudencia
 • Odborná činnosť v rámci správnych konaní
 • Vymedzovanie chránených oblastí a chránených objektov
 • Rozvoj plánov riadenia chránených území ako aj programy ochrany druhov a biotopov
 • Vykonávanie medzinárodných dohôd na úrovni jednotlivých krajín
 • Realizácia / Podpora výskumov a štúdií v odbornej činnosti a plánovaní
 • Spolupráca na koncepte eko-sociálnej mestskej politike
 • Práca s verejnosťou (odborné publikácie, prospekty, brožúry, podujatia)
MA22 taktiež rozvíja a riadi program „ÖkoBusinessPlan Wien“.

www.wien.gv.at
viac
17.06.
2014
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROJEKTU, 17.06.2014

V utorok 17. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave bude ocenených takmer 40 firiem, ktoré sa zapojili do dvojročného projek

14.05.
2014
POSLEDNÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 14.05.2014

Workshopy pre firmy sú úspešne za nami.

13.05.
2014
POSLEDNÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 13.05.2014

Posledný workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

02.04.
2014
TRETÍ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 2.04.2014

Tretí workshop pre poslednú skupinu firiem je ukončený.

01.04.
2014
TRETÍ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 1.04.2014

Tretí workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

05.03.
2014
DRUHÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 5.03.2014

Druhý workshop pre poslednú skupinu je ukončený.

04.03.
2014
DRUHÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 4.03.2014

Druhý workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

16.01.
2014
PRVÝ WORKSHOP PRE POSLEDNÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 16.01.2014

Posledná skupina zapojených firiem absolvovala úvodný workshop.

15.01.
2014
PRVÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 15.01.2014

Tretia skupina firiem absolvovala úvodný workshop.

20.12.
2013
TRETÍ ŠKOLITEĽSKÝ PROGRAM, 16.-18.12.2013

Tretí seminár pre školiteľov absolvovalo 14 vybraných uchádzačov.

12.12.
2013
ZÁVEREČNÝ WORKSHOP PRE PRVÚ A DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 11.12.2013

Obe skupiny firiem prešli záverečným školením.

21.11.
2013
TRETÍ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 20.11.2013

Ďalší workshop v projekte EKOprofit ukončený.

18.10.
2013
DRUHÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.10.2013

Druhý workshop pre prvú skupinu je úspešne za nami.

12.10.
2013
19.09.
2013
ÚVODNÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 18.9.2013

Máme za sebou ďalší úvodný workshop pre EKOprofit spoločnosti.

18.09.
2013
DRUHÝ WORKSHOP PRE PRVÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.9.2013

Máme za sebou druhý workshop pre EKOprofit spoločnosti.

24.07.
2013
Úvodný workshop pre prvú skupinu spoločností, 24.7.2013

Máme za sebou úvodný Teamworkshop pre EKOprofit-spoločnosti.

15.04.
2013
Informačné stretnutia k projektu, 11.03. a 15.4.2013

V priestoroch SOPK - Bratislavskej regionálnej komory sa stretli zástupcovia MSP so záujmom o projekt.

05.03.
2013
Projekt EKOprofit Bratislava na sociálnej sieti Facebook, 05.03.2013

Projektové aktivity je možné od dnes sledovať aj na Facebook stránke projektu!

31.01.
2013
Druhý školiteľský program, 29.01.-31.01.2013

Aj druhý seminár bol zrealizovaný v Bratislave za účasti konzultantov z Bratislavy a Viedne

20.12.
2012
Prvý školiteľský program, 18.12. - 20.12. 2012

Prvý seminár v rámci školiteľského programu bol zrealizovaný za účasti konzultantov z Viedne a prebehol v Bratislave

18.12.
2012
Tlačová konferencia na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, 18.12.2012

Tlačová konferencia bola organizovaná Magistrátom mesta Bratislava za účasti projektových partnerov, médií a účastníkov školenia.

05.11.
2012
Pohovory s vybranými kandidátmi do Trainee programu, 5.11. - 13.12. 2012

V priebehu novembra a decembra 2012 sa uskutočnili pohovory s takmer 30 uchádzačmi.

05.11.
2012
Uverejnenie 1. výzvy „Call for Trainees“, 5.11.2012

Na serveri www.profesia.sk bola zverejnená výzva na obsadenie pozícií budúcich školiteľov pre školenia v decembri 2012 a januári 2013.

03.10.
2012
Seminár pre vedúcich a projektových partnerov na magistráte (MA27) vo Viedni, 3.10.2012

Dňa 3. októbra sa vo Viedni konal Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov.

24.09.
2012
Podpísanie partnerskej zmluvy všetkými partnermi projektu, 24.9.2012

Formálnym predpokladom k začatiu projektu je podpísanie dohody o partnerstve zástupcami všetkých partnerov.

06.06.
2012
Schválenie projektu EKOprofit Bratislava Monitorovacím výborom, 6.6.2012

Projekt EKOprofit Bratislava uspel so žiadosťou o finančnú podporu v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.