Prihlasovací formulár pre firmy/organizácie

Zapojenie sa do projektu EKOprofit Bratislava je jednoduché! Stačí vyplniť a zaslať túto elektronickú Prihlášku do projektu. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie. Vaše prihlásenie nie je záväzné.
Prosím vyplňte správne všetky políčka označené *.
Spoločnosť: *
Adresa: *
Kontaktná osoba: *
E-Mail: *
Telefónne číslo: *
Oblasť činnosti spoločnosti:
Počet zamestnancov:
Webová stránka:
Doplňujúce informácie:
Vaše otázky:
Vypočítajte: desať + 9 = *

Prihlasovací formulár do Trainee programu

Chcete vedieť viac? Potom vyplňte prosím túto elektronickú Prihlášku pre Trainees. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie. Prihlásenie nie je záväzné.
Prosím vyplňte správne všetky políčka označené *.
Meno a priezvisko: *
Akademický titul:
E-Mail: *
Telefónne číslo: *
Vzdelanie:
(oblasť kvalifikácie)
*
Doplňujúce informácie:
(napr. pracovné skúsenosti)
Životopis:
Motivačný list:
Referencie:
Vaše otázky:
Vypočítajte: osem + 5 = *

O projekte

EKOprofit Bratislava je projektová iniciatíva medzi mestami Viedeň a Bratislava, ktorej hlavným cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady.
Projekt je financovaný prevažne z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007 – 2013 a čiastočne prostredníctvom národného spolufinancovania z Rakúska a Slovenska. Projekt EKOprofit Bratislava sa začal na jeseň v roku 2012 a skončí v júni 2014. Po tomto období je predpoklad, že EKOprofit Bratislava bude ďalej fungovať ako samostatný program na podporu čistejšej produkcie.

EKOprofit Bratislava nasleduje príklad iných úspešných programov čistejšej produkcie v rôznych európskych mestách, predovšetkým už vyše 15 rokov prebiehajúci úspešný program „ÖkoBusinessPlan Wien“ vo Viedni.

Ako zapojené spoločnosti profitujú z projektu EKOprofit Bratislava?

Zapojené spoločnosti dostávajú bezplatné, individuálne poradenstvo a podporu (starostlivosť) pri zlepšovaní ich vzťahu k životnému prostrediu, čo zároveň vedie k zníženiu ich prevádzkových nákladov. Poradenstvo je vedené skúsenými odborníkmi na životné prostredie. Prebieha formou workshopov, po ktorých nasleduje pre každú spoločnosť 5 individuálnych konzultačných dní. Firmy sa v rámci projektu venujú nasledovným aktivitám:
 • zisťujú, aký je status-quo spoločnosti z hľadiska životného prostredia (analýza vstupov a výstupov),
 • spoznávajú a hodnotia slabé stránky vo svojej prevádzke z hľadiska životného prostredia,
 • efektívne plánujú a presadzujú opatrenia na zlepšenie a hodnotia ich účinky.

Pre ktoré spoločnosti sa oplatí účasť v projekte EKOprofit Bratislava?

EKOprofit Bratislava sa oplatí hlavne pre malé a stredné podniky vo výrobnej oblasti a v oblasti služieb, ktoré chcú získať rozsiahly prehľad o svojich možnostiach šetrenia zdrojov a presadiť konkrétne opatrenia.

Prihlasovanie firiem je momentálne ukončené.

Spoločnosti zapojené v projekte

V projekte EKOprofit Bratislava bolo zapojených 46 spoločností, 32 z nich ukončilo projekt.
 1. AIRFITTING s.r.o.
 2. AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o.
 3. AUPARK a.s
 4. Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o.
 5. Dalkia a.s.
 6. DDM Trade, spol. s r.o.
 7. Destroy DESTROY, s.r.o.
 8. ELFITTING s.r.o.
 9. ELVOSOLAR, a.s.
 10. Euroservice Slowakei, s.r.o.
 11. GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
 12. GO4, s. r. o.
 13. HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
 14. Ingram Micro Slovakia, s. r. o.
 15. ISS Facility Services spol. s r.o.
 16. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
 17. MIKOV Skalica spol. s r.o.
 18. Mondelez SR Production s.r.o.
 19. MOTOSAM, a.s.
 20. OEZ SLOVAKIA spol. s r.o.
 21. OHL Pozemné stavby, a.s.
 22. Optocon Technologies s.r.o.
 23. Promitor Logistics, s.r.o.
 24. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 25. Purum SK s.r.o.
 26. Siemens Program and System Engineering s.r.o.
 27. Siemens s.r.o.
 28. Slovenská sporiteľna, a.s.
 29. SOITRON, s.r.o.
 30. TOMRA SORTING s.r.o.
 31. VNET a.s.
 32. XIMEA, s.r.o.

Koľko stojí účasť na projekte EKOprofit Bratislava?

Účasť na projekte EKOprofit Bratislava je pre spoločnosti bezplatná.

Ako sa dá zapojiť do projektu?

Prihlasovanie firiem je momentálne ukončené.

EKOprofit a Trainees

V rámci projektu bolo vybraných a vyškolených 32 trainees – praktikantov, ktorí absolvovali bezplatné školenie v oblasti poradenstva v životnom prostredí a ktorí asistujú konzultantom spoločnosti Denkstatt pri individuálnych konzultáciách.

Výber praktikantov je momentálne ukončený.
17.06.
2014
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROJEKTU, 17.06.2014

V utorok 17. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave bude ocenených takmer 40 firiem, ktoré sa zapojili do dvojročného projek

14.05.
2014
POSLEDNÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 14.05.2014

Workshopy pre firmy sú úspešne za nami.

13.05.
2014
POSLEDNÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 13.05.2014

Posledný workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

02.04.
2014
TRETÍ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 2.04.2014

Tretí workshop pre poslednú skupinu firiem je ukončený.

01.04.
2014
TRETÍ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 1.04.2014

Tretí workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

05.03.
2014
DRUHÝ WORKSHOP PRE ŠTVRTÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 5.03.2014

Druhý workshop pre poslednú skupinu je ukončený.

04.03.
2014
DRUHÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 4.03.2014

Druhý workshop pre tretiu skupinu je úspešne za nami.

16.01.
2014
PRVÝ WORKSHOP PRE POSLEDNÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 16.01.2014

Posledná skupina zapojených firiem absolvovala úvodný workshop.

15.01.
2014
PRVÝ WORKSHOP PRE TRETIU SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 15.01.2014

Tretia skupina firiem absolvovala úvodný workshop.

20.12.
2013
TRETÍ ŠKOLITEĽSKÝ PROGRAM, 16.-18.12.2013

Tretí seminár pre školiteľov absolvovalo 14 vybraných uchádzačov.

12.12.
2013
ZÁVEREČNÝ WORKSHOP PRE PRVÚ A DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 11.12.2013

Obe skupiny firiem prešli záverečným školením.

21.11.
2013
TRETÍ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 20.11.2013

Ďalší workshop v projekte EKOprofit ukončený.

18.10.
2013
DRUHÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.10.2013

Druhý workshop pre prvú skupinu je úspešne za nami.

12.10.
2013
19.09.
2013
ÚVODNÝ WORKSHOP PRE DRUHÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 18.9.2013

Máme za sebou ďalší úvodný workshop pre EKOprofit spoločnosti.

18.09.
2013
DRUHÝ WORKSHOP PRE PRVÚ SKUPINU SPOLOČNOSTÍ, 17.9.2013

Máme za sebou druhý workshop pre EKOprofit spoločnosti.

24.07.
2013
Úvodný workshop pre prvú skupinu spoločností, 24.7.2013

Máme za sebou úvodný Teamworkshop pre EKOprofit-spoločnosti.

15.04.
2013
Informačné stretnutia k projektu, 11.03. a 15.4.2013

V priestoroch SOPK - Bratislavskej regionálnej komory sa stretli zástupcovia MSP so záujmom o projekt.

05.03.
2013
Projekt EKOprofit Bratislava na sociálnej sieti Facebook, 05.03.2013

Projektové aktivity je možné od dnes sledovať aj na Facebook stránke projektu!

31.01.
2013
Druhý školiteľský program, 29.01.-31.01.2013

Aj druhý seminár bol zrealizovaný v Bratislave za účasti konzultantov z Bratislavy a Viedne

20.12.
2012
Prvý školiteľský program, 18.12. - 20.12. 2012

Prvý seminár v rámci školiteľského programu bol zrealizovaný za účasti konzultantov z Viedne a prebehol v Bratislave

18.12.
2012
Tlačová konferencia na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, 18.12.2012

Tlačová konferencia bola organizovaná Magistrátom mesta Bratislava za účasti projektových partnerov, médií a účastníkov školenia.

05.11.
2012
Pohovory s vybranými kandidátmi do Trainee programu, 5.11. - 13.12. 2012

V priebehu novembra a decembra 2012 sa uskutočnili pohovory s takmer 30 uchádzačmi.

05.11.
2012
Uverejnenie 1. výzvy „Call for Trainees“, 5.11.2012

Na serveri www.profesia.sk bola zverejnená výzva na obsadenie pozícií budúcich školiteľov pre školenia v decembri 2012 a januári 2013.

03.10.
2012
Seminár pre vedúcich a projektových partnerov na magistráte (MA27) vo Viedni, 3.10.2012

Dňa 3. októbra sa vo Viedni konal Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov.

24.09.
2012
Podpísanie partnerskej zmluvy všetkými partnermi projektu, 24.9.2012

Formálnym predpokladom k začatiu projektu je podpísanie dohody o partnerstve zástupcami všetkých partnerov.

06.06.
2012
Schválenie projektu EKOprofit Bratislava Monitorovacím výborom, 6.6.2012

Projekt EKOprofit Bratislava uspel so žiadosťou o finančnú podporu v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.